రుద్రభూమికి విరాళాలు ఇచ్చిన దాతలు Back to list

 రుద్రభూమికి విరాళాలు ఇచ్చిన దాతలు 

ఈ భవనాల నిర్మాణానికి మరో 25 లక్షల రూపాయలు అవసరమవుతాయని అంచనా. 82 సంవత్సరాల వయసు లో ఈ బృహత్కార్యాన్ని భుజస్కందాల పై వేసుకుని అహర్నిశం పాటుబడుతున్నారు శ్రీ మూల్పూరి చెన్నారావు గారు. 

విరాళాలు అందించదలచిన వారు సంప్రదించండి : 08671254311

విరాళాలు అందించిన వారు :As on 06.04.2013 

 
S.No Donor Name Amount
1 Veerapaneni Subramanyam & Anand Bros. 1700000
2 Gorrepati Ranganadha babu  500000
3 M.P Funds 500000
4 MLC Funds 300000
5 Mulpuri Venkatarao 100000
6 Gorrepati Udaya Bhaskar 50000
7 Vemuri Chennarao 30000
8 Vemuri Srikrishnamoorty 16000
9 Movva Radha Krishna 15000
10 Chunduri Kantharao 11116
11 Gorrepati Venkata Ramakrishna 11116
12 Vemuri Sivaramakrishnayya (Pattabhi) 10116
13 Gorrepati Narasimharao(Mastaru) 10000
14 Tummala Radha Krishnayya(Mastaru) 10000
15 Vemuri Satyanarayana 10000
16 Katragadda MadhavaRao 10000
17 Paruchuri Krishnamoorty 10000
18 Vemuri Venkateswararao 5116
19 Bandi Venkata Ratnam 5116
20 Vadlamudi Subhasekararao 5001
21 Gorrepati Leelakrishnayya 5000
22 Donepudi Ramasubbayya (Baddi) 5000
23 Gorrepati Venkatrao 5000
24 Ayinapudi Chandrasekahararao 5000
25 Ayinapudi Venkatramayya 5000
26 Gorrepati Radha Krishna 5000
27 Vemuri Srinivasarao(ravi) 5000
28 Vemuri Rajendraprasad 5000
29 Gorrepati Ravi Apparao 5000
30 Gorrepati surendrababu 5000