గ్రామ జనాభా సమాచారంBack to list

                                                                               

                                        ఘంటసాల  గ్రామ  సమాచారం 

       1

           గ్రామ జనాభా 2001 జనవరి నాటికి   (Village Population)

           8902   

       2

                             పురుషులు      (Gents)

           4462

       3

                               స్త్రీలు          (Ladies)

           4440

       4

                                     ప్రధాన ఆదాయ వనరులు

      వ్యవసాయం       

       5

                                               వ్యవసాయభూమి విస్తీర్ణం

      2040 ఎకరాలు

       6

                                               గ్రామంలోని ఇళ్ళ సంఖ్య

             1970

       7

                                                  పబ్లిక్ కుళాయిలు

              380

      8

                                      గృహాలకు ఉన్న మంచినీటి కనెక్షన్లు

              460

      9

                                    ప్రజాపంపిణీ వ్యవస్థ (చౌక డిపోల సంఖ్య )

                6

      10

                                              ప్రాధమిక పాఠశాలలు

                6

      11

                                               ఉన్నత పాఠశాలలు

                1

     12

                                             సాంకేతిక విద్యాకేంద్రం

                1

     13

                   ఘంటసాల మండల పరిధి లోని గ్రామాలు (Villages)

                22