మన మండల ప్రెసిడెంట్Back to list

         తుమ్మల వరలక్ష్మి  మండలపరిషత్  అధ్యక్షురాలు

 

                                           ఘంటసాల  మండల పరిషత్  పాలక వర్గం

 

                                         సభ్యులు

ప్రాదేశిక నియోజకవర్గం

       1

                         అయినపూడి భానుప్రకాష్ , ఉపాధ్యక్షులు

       ఘంటసాల

       2

                                        డొక్కు చినవెంకటేశ్వరరావు

     పాపవినాశనం

       3

                                         మల్లంపాటి సుధాకరరావు

       చినకళ్లేపల్లి

       4

                                   వాకా వెంకటేశ్వరమ్మ

       చిట్టూర్పు

       5

                                           కొక్కిలిగడ్డ స్టాలిన్ బాబు

        శ్రీకాకుళం

      6

                                            కొమ్ముకూరి నాగయ్య

         తాడేపల్లి

      7

                                            వీర్ల సత్యనారాయణ

    ఘంటసాలపాలెం

      8

                                             గోకపై రాంబాబు

       మల్లంపల్లి

      9

                                            వేమూరి రజనీకుమారి

     ఘంటసాల II

     10

                                         బొందలపాటి శివరామకృష్ణ

      దేవరకోట

     11

                                       గువ్వాబత్తిన నాగేశ్వరరావు

         లంకపల్లి

     12

                                       మంగళగిరి అంత్రిమ్మ

      ఎండకుదురు

     13

                                                రహీంబేగ్

  కో ఆప్షన్ మెంబరు

 

    ఘంటసాల  మండలాధ్యక్షులుగా   పనిచేసిన వారు

 

                                    పేరు

   హొదా

     పనిచేసిన కాలం

       1

                             శ్రీ కె.వీరభద్రరావు

 స్పెషల్ ఆఫీసర్

   15.1.87 to 23.4.87

       2

                            శ్రీమతి గొర్రెపాటి విజయలక్ష్మి

   అధ్యక్షురాలు

   24.4.87 to 21.5.92

       3

                                   శ్రీ P. శ్రీరామమూర్తి

 స్పెషల్ ఆఫీసర్

   22.5.92 to 31.3.93

       4

                               శ్రీ P. సురేష్

 స్పెషల్ ఆఫీసర్

   01.4.93 to 17.3.95

       5

                          శ్రీమతి గొర్రెపాటి మధురమీనాక్షి

   అధ్యక్షురాలు

   18.3.95 to 12.3.2000

      6

                                    శ్రీ బి.నాగభూషణం

 స్పెషల్ ఆఫీసర్

   13.3.2000 to 21.7.01

      7

                                   శ్రీ మట్టా రాజారావు

    అధ్యక్షులు

   22.7.2001 to 21.7.06

      8

                             శ్రీమతి వేమూరి రజనీకుమారి

  అధ్యక్షురాలు

   22.7.2006 to 15.6.09

     9

                             శ్రీ  అయినపూడి భానుప్రకాష్

      ఇంచార్జ్

    16.6.2009 to 07.7.09

     10

                               శ్రీమతి తుమ్మల వరలక్ష్మి

   అధ్యక్షురాలు

    08.7.2009 to  -